Daftar Sekarang
A. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. PEMOHON MESTILAH BERUMUR 18 TAHUN DAN KE ATAS.
2. Setiap pemohon wajib memenuhkan ruangan yang bertanda merah.
3. Permohonan yang   lengkap di alladvantage mesti mempunyai up line.
4. saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ,permohonan yang  menepati syarat-syarat di atas. 

B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON

Nama Pemohon:
No.Alladvantage:
EMail :
Tarikh Lahir:
Alamat:
Jantina: LelakiPerempuan
No. Telefon:

 


 

 
PERHATIAN:
Sekiranya anda mengalami kesulitan ketika menghantar borang pendaftaran, ini adalah disebabkan oleh sesetengah browser yang tidak boleh memproses & menghantarnya. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon terus ke e-mail saya (di sisi kiri monitor) dengan disertakan nama, no,ID alladvantage.com, alamat dan nombor telefon.

 Segala kesulitan adalah amat dikesali. 

1
Make your own free website on Tripod.com