Make your own free website on Tripod.com
Nama : ROSLI BIN MAT NASIR
No.KP. : A2174606
Jawatan : PEMBANTU PEGAWAI TEKNIK (MS1)
Pegawai PK : JAMAIYAH BINTI ABD RAHMAN
No. K/T : K 21611
Pusat Kos : TCTG15
Lokasi Pejabat : 210A90
Pegawai SM : MOHD GHANI BIN AGUS

Dari :01/04/2001 Hingga :31/05/2001

No.
Projek
Tarikh OT
Masa OT
Jumlah Jam
Jumlah Hari
Kod
Transaksi
Kod.
Justifikasi
Kod
Ket.PK
Kod
Ket.SM
Padam rekod.
Keterangan
 AY080003
 04/04/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 0
 
 
 ganti Mohd Ali (cuti)
 AY080003
 06/04/2001
15:00 - 22:00
05:00 - 08:00
 9
 
 051
 0
 
 
 ganti gharib (cuti)dan shift malam
 AY080003
 07/04/2001
05:00 - 15:00
 9
 
 051
 0
 
 
 ganti azlan (cuti)dan shift malam
 AY080003
 08/04/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 0
 
 
 ganti anuar (cuti)
 AY080003
 14/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 shift malam
 AY080003
 15/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 shift malam
 AY080003
 22/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 shift malam
 AY080003
 23/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 shift malam
 AY080003
 30/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 shift malam(10jam)
 AY080003
 01/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
 AY080003
 02/05/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 0
 9189
 
 ganti anuar bercuti
 AY080003
 03/05/2001
08:00 - 15:00
 
 1
 053
 0
 9189
 
 ganti anuar
 AY080003
 04/05/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 0
 9189
 
 shift pagi dan ganti zamri
 AY080003
 07/05/2001
15:00 - 22:00
 
 1
 055
 0
 9189
 
 shift petang
 AY080003
 08/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
 AY080003
 09/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
 AY080003
 12/05/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 0
 9189
 
 ganti zamri
 AY080003
 16/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
 AY080003
 17/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
 AY080003
 18/05/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 0
 9189
 
 ganti anuar
 AY080003
 24/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 9189
 
 shift malam
Jumlah Jam : 90 2 Kod.JustifikasiKeterangan
Kod.Keterangan PKTuntutan di TerimaTuntutan di Tolak
9189  Salah input jam
Kod.Keterangan SMKeterangan
STATUSKOD GAJI
U= Belum di ProsesA= Limit Gaji RM1500
0= Telah di proses tetapi belum dilulus oleh Pegawai PKB= Gaji Sebenar
01= Dilulus oleh pegawai PK tetapi belum diluluskan oleh peg. SM (OT melebihi 50 jam) C= Sabah
A= Telah lulusD= Sarawak
R= Tidak lulus  
AT= Telah dihantar ke TEGAS  

Sila cetak senarai ini