Make your own free website on Tripod.com
Nama : ROSLI BIN MAT NASIR
No.KP. : A2174606
Jawatan : PEMBANTU PEGAWAI TEKNIK (MS1)
Pegawai PK : JAMAIYAH BINTI ABD RAHMAN
No. K/T : K 21611
Pusat Kos : TCTG15
Lokasi Pejabat : 210A90
Pegawai SM : MOHD GHANI BIN AGUS

Dari :01/04/2001 Hingga :31/05/2001

Tarikh Permohonan
Syif
Caj
No.
Projek
Pusat Kos
T/J
Produk
Aktiviti
Lokasi
Geog.
Segmen Pelanggan
Pusat Kos
Benf.
Tarikh OT
Masa OT
Jumlah Jam
Jumlah Hari
Kod
Transaksi
Status
Kod Gaji
Tarikh ke TEGAS
Tarikh kelulusan PK
Tarikh kelulusan SM
Kod.
Justifikasi
Kod
Ket.PK
Kod
Ket.SM
Padam rekod.
Keterangan
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 04/04/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 ganti Mohd Ali (cuti)
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 06/04/2001
15:00 - 22:00
05:00 - 08:00
 9
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 ganti gharib (cuti)dan shift malam
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 07/04/2001
05:00 - 15:00
 9
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 ganti azlan (cuti)dan shift malam
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 08/04/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 ganti anuar (cuti)
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 14/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 shift malam
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 15/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 shift malam
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 22/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 shift malam
 28/04/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 23/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 shift malam
 01/05/2001
 3
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 30/04/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 10/05/2001
 
 0
 
 
 shift malam(10jam)
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 01/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 R
 
 
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 02/05/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 R
 
 
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 ganti anuar bercuti
 07/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 03/05/2001
08:00 - 15:00
 
 1
 053
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 ganti anuar
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 04/05/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift pagi dan ganti zamri
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 07/05/2001
15:00 - 22:00
 
 1
 055
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift petang
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 08/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 09/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 12/05/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 ganti zamri
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 16/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 17/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 18/05/2001
08:00 - 15:00
 6.5
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 ganti anuar
 05/06/2001
 1
 PROM
 AY080003
 
 
 
 
 
 
 24/05/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 AT
 A
12/06/2001
 11/06/2001
 
 0
 9189
 
 shift malam
Jumlah Jam : 90 2 Kod.JustifikasiKeterangan
Kod.Keterangan PKTuntutan di TerimaTuntutan di Tolak
9189  Salah input jam
Kod.Keterangan SMKeterangan
STATUSKOD GAJI
U= Belum di ProsesA= Limit Gaji RM1500
0= Telah di proses tetapi belum dilulus oleh Pegawai PKB= Gaji Sebenar
01= Dilulus oleh pegawai PK tetapi belum diluluskan oleh peg. SM (OT melebihi 50 jam) C= Sabah
A= Telah lulusD= Sarawak
R= Tidak lulus  
AT= Telah dihantar ke TEGAS  

Sila cetak senarai ini