Make your own free website on Tripod.com
Nama : ROSLI BIN MAT NASIR
No.KP. : A2174606
Jawatan : PEMBANTU PEGAWAI TEKNIK (MS1)
Pegawai PK : JAMAIYAH BINTI ABD RAHMAN
No. K/T : K 21611
Pusat Kos : TCTG15
Lokasi Pejabat : 210A90
Pegawai SM : MOHD GHANI BIN AGUS

Dari :01/06/2001 Hingga :30/06/2001

Tarikh Permohonan
Syif
Caj
No.
Projek
Pusat Kos
T/J
Produk
Aktiviti
Lokasi
Geog.
Segmen Pelanggan
Pusat Kos
Benf.
Tarikh OT
Masa OT
Jumlah Jam
Jumlah Hari
Kod
Transaksi
Status
Kod Gaji
Tarikh ke TEGAS
Tarikh kelulusan PK
Tarikh kelulusan SM
Kod.
Justifikasi
Kod
Ket.PK
Kod
Ket.SM
Padam rekod.
Keterangan
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 05/06/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 ganti anuar
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 09/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 10/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 17/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 08/06/2001
22:00 - 08:00
 9
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
  ganti anuar
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 18/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 23/06/2001
22:00 - 08:00
 9
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 ganti zamri
 24/06/2001
 2
 PROM
 AY080003
 
 
 
 WKL
 
 
 21/06/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 0
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 ganti anuar
 01/07/2001
 2
 OPE
 
 TCTG15
 
 
 WKL
 
 TCTG15
 25/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 U
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 01/07/2001
 2
 OPE
 
 TCTG15
 
 
 WKL
 
 TCTG15
 26/06/2001
05:00 - 08:00
 3
 
 051
 U
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 shift malam
 01/07/2001
 2
 OPE
 
 TCTG15
 
 
 WKL
 
 TCTG15
 13/06/2001
15:00 - 22:00
 6.5
 
 051
 U
 
 
 
 
 A2174606*6*2001
 
 
 ganti zamri
Jumlah Jam : 55.5 0 Kod.JustifikasiKeterangan
A2174606*6*2001ganti zamri
Kod.Keterangan PKTuntutan di TerimaTuntutan di Tolak
Kod.Keterangan SMKeterangan
STATUSKOD GAJI
U= Belum di ProsesA= Limit Gaji RM1500
0= Telah di proses tetapi belum dilulus oleh Pegawai PKB= Gaji Sebenar
01= Dilulus oleh pegawai PK tetapi belum diluluskan oleh peg. SM (OT melebihi 50 jam) C= Sabah
A= Telah lulusD= Sarawak
R= Tidak lulus  
AT= Telah dihantar ke TEGAS  

Sila cetak senarai ini