Make your own free website on Tripod.com
 


 
 
 

DAFTARLAH UNTUK MEMPEROLEHI BARANGAN LEBIH MURAH

A. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1. PEMOHON SEMUA PERINGKAT UMUR YG BERMINAT . 
2. Setiap pemohon wajib memenuhkan ruangan yang bertanda merah
3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima. 
4. EEM berhak membatalkan permohonan yang tidak menepati syarat-syarat di atas. 
 
 
 

 

B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON

Nama Pemohon:

No. Kad Pengenalan Baru:

No. Kad Pengenalan Lama:

Alamat surat menyurat:

No. Telefon:

Email jika ada :

 

Tarikh Lahir:

Pekerjaan:

Jantina:
LelakiPerempuan
C. BUTIR PENAMA KEDUA/PEWARIS

Nama Pemohon:

No. Kad Pengenalan Baru:

No. Kad Pengenalan Lama:


 
 
 
D. PERAKUAN PEMOHON

1. Saya mengaku bahawa butir - butir berikut adalah benar dan lengkap
2. Saya bersetuju untuk menjadi pengedar dan mematuhi undang - undang dan peraturan Era Edar Marketing Sdn. Bhd.
3. Saya juga memahami bahawa keahlian ini bukanlah secara automatik. Saya hanya akan menjadi ahli Era Edar Marketing Sdn. Bhd. setelah yuran sebanyak RM 50.00 diterima oleh pihak Era Edar Marketing Sdn. Bhd. dan tidak akan dikembalikan.(Seandainya permohonan anda diluluskan). 
 
 
 
 

NAMA PENAJA:
ROSLI BIN MAT NASIR
NPB (No. Ahli EEM)
055102
*SILA TEKAN HANTAR SEKALI SAHAJA,KLIK"OK" dan KLIK"OK".PERHATIAN:
Sekiranya anda mengalami kesulitan ketika menghantar borang pendaftaran, ini adalah disebabkan oleh sesetengah browser yang tidak boleh memproses & menghantarnya. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon terus ke e-mail saya (di sisi tengah  monitor) dengan disertakan nama, no. kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. 
roslimn@hotmail.com
Jika permohonan anda terdapat butir penaja selain daripada yang tertera diatas, sila berurusan dengan penaja tersebut dan syarikat tidak akan bertanggung-jawab seandainya berlaku apa - apa kesulitan atau apa jua masalah yang timbul. Permohonan anda hanya akan diproses setelah syarikat mendapat bayaran daripada penaja anda. 

Segala kesulitan adalah amat dikesali. 
 
 

CARA PEMBAYARAN

Pada waktu proses pengesahan, anda boleh memilih salah satu cara berikut untuk membuat pembayaran kepada pihak kami 

(a)   Wang Pos / Cek Bank / Draf Bank

 • Namakan pembayaran anda kepada ROSLI BIN MAT NASIR 
 • Sertakan nama & alamat anda bersama pembayaran. 
 • Setiap kos penghantaran pos laju akan di charge sebanyak RM10.00
 • Hantarkan cek pembayaran kepada kami di alamat di bawah. 
(b)   Deposit terus ke akaun bank kami
 • Masukkan pembayaran ke dalam salah satu akaun bank milik

 • ROSLI BIN MAT NASIR  seperti tercatit di bawah. 
 • Kemudian hantarkan resit pendepositan bank tersebut kepada kami di alamat di bawah. Anda dinasihatkan menyimpan satu salinan resit tersebut. 
 • Anda boleh menggunakan salah satu daripada akaun berikut ....

 •   atau    Maybank:     1060-1677-2795 (Maybank2u terbaik)
                                                                 (kuantan,Pahang) 
    atau      BSN Giro:      06100-29-8621-9086-5

Kemudian, yakni selepas pengesahan dengan pihak kami, 
sila hantarkan cek/resit pembayaran berkenaan ke alamat berikut: 
ROSLI BIN MAT NASIR
NO 5 LOT 391,LRG KG TENGAH 5
JALAN GOMBAK BT 6 3/4
53100. GOMBAK 
SELANGOR
Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan atau pertanyaan lanjut, 
kami boleh dihubungi di ....
E-Mel :    roslimn@hotmail.com

Telefon:   013-3443667