Make your own free website on Tripod.com
Daftar Sekarang

A. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. PEMOHON SEMUA PERINGKAT UMUR YG BERMINAT .
2. Setiap pemohon wajib memenuhkan ruangan yang bertanda merah.
3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima.
4. SEE berhak membatalkan permohonan yang tidak menepati syarat-syarat di atas.


B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON
Nama Pemohon:
Email Pemohon:
No. Kad Pengenalan:
Tarikh Lahir:
Alamat:
Jantina: Lelaki Perempuan
No. Telefon:


C. PERAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa butir-butir di atas adalah benar. Saya dengan ini faham pendaftaran ini adalah RM50.00 seumur hidup dan akan hanya memgaktifkan keahlian melalui pembelian pada setiap tahun penyata pendapatan dikeluarkan oleh pihak SEE jika mempunyai bonus. Sekiranya saya tidak membuat pembelian, oleh itu anda tidak mempunyai semua faedah yang dinyatakan. Saya juga faham bahawa pihak SEE berhak untuk meminda sebarang peraturan tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
PERHATIAN:
Sekiranya anda mengalami kesulitan ketika menghantar borang pendaftaran, ini adalah disebabkan oleh sesetengah browser yang tidak boleh memproses & menghantarnya. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon terus ke e-mail saya (di sisi kiri monitor) dengan disertakan nama, no. kad pengenalan, alamat dan nombor telefon.

Segala kesulitan adalah amat dikesali.