Make your own free website on Tripod.com
Tempahlah Sekarang

A. SILA PENUH PERMOHONAN
1. PEMOHON SEMUA PERINGKAT UMUR YG BERMINAT .
2. Setiap pemohon wajib memenuhkan ruangan yang bertanda merah.
3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima.
4. KAMI berhak membatalkan permohonan yang tidak menepati syarat-syarat di atas.


B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON
Nama Pemohon:
Email:
Tarikh Lahir:
Alamat:
Barang yg dikehendaki:
Jantina: Lelaki Perempuan
No. Telefon:


C. PERAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa butir-butir di atas adalah benar.
 
PERHATIAN:
Sekiranya anda mengalami kesulitan ketika menghantar borang pendaftaran, ini adalah disebabkan oleh sesetengah browser yang tidak boleh memproses & menghantarnya. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon terus ke e-mail saya (di sisi kiri monitor) dengan disertakan nama, no. kad pengenalan, alamat dan nombor telefon.

Segala kesulitan adalah amat dikesali.